proč se přihlásit

Jak často jsme na hraně?

Každý den děláme mnoho rozhodnutí. Zda ráno vstaneme z postele, co budeme ten den dělat, zda budeme setrvávat ve známých kolejích, či pootevřeme dveře něčemu novému. O spoustě každodenních věcí už jsme přestali přemýšlet a děláme je automaticky. Přináší nám to do života potřebnou jistotu a řád. Naopak změna s sebou nese nejistotu a strach. Strach, který nám brání změnit svůj život. Odmítáme nové příležitosti a nechceme jít do rizika, přestože nejsme spokojeni. Chováme se stále stejně a čekáme, že změna přijde sama.

Klíčem ke spokojenému a plnému životu je nalezení rovnováhy mezi přirozeným tíhnutím ke známému a otevřeností k novému. Čím více vnitřního klidu a stability získáme, tím více se můžeme pustit na hranici svých možností a utkat se se svým strachem. Jeho překonání nám může vlít do žil nový život.

Máš v životě prostor pro neočekávanou cestu nebo jsi fixován na svojí hobití noru a pohodlný způsob života? Jaké místo má v tvém životě dobrodružství? Umíš chybovat? Je pro tebe chyba problém, nebo příležitost? Každý den máš se zazvoněním budíku šanci prožít naplno nový život. Promarníš tuto jedinečnou příležitost ve své komfortní zóně?

Pojď s námi NaHRAnu, kde se děje to zajímavé!