metoda

Ještě jste neslyšeli o zážitkové pedagogice nebo nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Tak to jste tu rozhodně správně.

Odborně

Jisté kořeny zážitkové pedagogiky nebo chcete-li pedagogiky zážitku sahají už do starověkého Řecka a objevují se i v myšlenkách Jana Amose Komenského, kdo by ostatně neznal jeho slavnou školu hrou. V té době však ještě nikdo netušil, kam tyto myšlenky mohou směřovat a jak se bude dále vyvíjet. Za zakladatele je považován německý pedagog a filosof Kurt Hahn, který zavedl i pojem zážitková pedagogika. Největšího rozmachu a vývoje se však tato metoda dočkala bezesporu v posledních dvaceti letech.

Co to vlastně zážitková pedagogika je a čím se zabývá? Nejdůležitějším pojmem je bezesporu zážitek, který hraje hlavní roli v celém procesu. Jde tedy o navozování prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života. Samotný zážitek však nestačí, a proto je součástí i reflexe a rozbor prožitku. Skutečnost, že nejúčinněji působí na každého člověka autentický prožitek, vlastní zkušenost, tedy prožít si (ať už jde o vnímání, myšlení, představivost apod.) je všeobecně známo. Na zážitkových kurzech se můžeme setkat např. s modelovými situacemi, tvořivými a dramatickými dílnami, besedami a diskusemi, fyzicky i psychicky náročnými výzvovými situacemi, ale i aktivitami zaměřenými na sebepoznání a týmovou spolupráci. Nejvýstižnější je bezesporu výrok: slyším a zapomenu, vidím a vzpomenu si, jednám a osvojím si.

Normálně

Normálně nás nechali zavřený ve sklepě, udělali z něj protiatomový kryt a byly jsme jediný lidi kteří přežili atomovou válku - no nekecám. Kdybych věděl, že si o tom budeme druhý den celé dvě hodiny povídat a vyjadřovat své pocity, tak jsem raději v tom sklepě zůstal. Jindy nás zase vyhnali ven – prý že bude sedánek. Těšil jsem se, že se budeme odpoledne povalovat a místo toho nás protáhli bodláčím, bahnem, potokem, byla to fakt síla, ale vzpomínám na to dodnes...